เจ๊าะแจ๊ะ
การเมือง  

แถลงการณ์ด่วน!! พรรคไทยรักษาชาติ ได้ออกแถลงการณ์ด่วน ต่อพระราชโองการ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

9 ก.พ. 2562, 15:15 น.

Line

ตามที่มีพระราชโองการในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อคืนที่ผ่านมา ล่าสุดทางพรรคไทยรักษาชาติได้ออกแถลงการณ์ด่วนแล้ว โดยระบุเนื้อความว่า...

“แถลงการณ์พรรคไทยรักษาชาติ”
ตามประกาศพระราชโองการในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น พรรคไทยรักษาชาติขอน้อมรับพระราชโองการข้างต้นไว้ด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ทุกพระองค์

และพรรคไทยรักษาชาติจะขอทำหน้าที่ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ ด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียมราชประเพณี และพร้อมที่จะดำเนินนโยบายเพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทย ด้วยความเคารพในการตัดสินใจของประชาชน ตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข