เจ๊าะแจ๊ะ
ทันเหตุการณ์  

ปลื้มปีติทั่วทั้งแผ่นดิน ไขข้อสงสัยทำไมฉลองพระองค์ครุย ที่ทรงในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจึงสีไม่สว่าง ทองไม่อร่ามสดใส (ชมภาพ)

5 พ.ค. 2562, 10:14 น.

Line

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ผู้ใช้เฟสบุคที่ใช้ชื่อ Piyanuch Sakuntanark ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกรณี ที่หลายคนสงสัยว่าทำไมฉลองพระองค์ครุย ที่ทรงในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันนี้จึงสีไม่สว่าง ทองไม่อร่ามสดใส

ทั้งนี้ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า  เรากำลังสงสัยกันว่าทำไมฉลองพระองค์ครุย ที่ทรงในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันนี้จึงสีไม่สว่าง ทองไม่อร่ามสดใส คำตอบคือ ท่านทรงครุยสำคัญนามว่า "ครุยมหาจักรี"

ฉลองพระองค์ครุยนี้ สร้างเมื่อ พฤษภาคม ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ ทรงฉลองพระองค์ครุยนี้ มาเป็นระยะเวลา ๖๐ปี จนถึงปีที่ ๖๐ แห่งการครองราชย์

ฉลองพระองค์ครุยของพระมหากษัตริย์มีมาแต่สมัยอยุธยา ทรงใช้สวมทับเป็นฉลองพระองค์ชั้นนอก ใช้เส้นทอง เส้นเงิน ที่เรียกว่า ทองแล่ง เงินแล่ง
ปักเป็นลวดลายบนผ้าโปร่ง ลวดลายที่ปักจะเป็นอย่างใดนั้นไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ฉลองพระองค์ครุยของพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลไม่มีชื่อเรียกเฉพาะ พบแต่เรียกตามวัสดุที่ใช้ทำเป็นฉลองพระองค์ครุยและวัสดุที่ใช้ปัก
เช่น สมัยรัตนโกสินทร์เรียกฉลองพระองค์ครุยของรัชกาลที่ ๑ ว่า ฉลองพระองค์ครุยปักทองแล่ง
ของรัชกาลที่ ๒ เรียกว่า ฉลองพระองค์ครุยพื้นแดงกรองทอง
ของรัชกาลที่ ๓ เรียกว่า ฉลองพระองค์ครุยปักทองแล่ง
ของรัชกาลที่ ๖ เรียกว่า ฉลองพระองค์ครุยกรองทองริ้วปัตหล่า [ปัด-ตะ-หฺล่า]
ส่วนฉลองพระองค์ครุยของรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ เรียกเพียงฉลองพระองค์ครุยเท่านั้น
ในแต่ละรัชกาลทรงใช้ฉลองพระองค์ครุยหลายองค์ มิได้ทรงใช้ฉลองพระองค์ครุยเพียงองค์เดียว

ไม่ทรงโปรดให้สร้างใหม่แต่มีพระทัยมั่นที่จะสืบสานงานของพระราชบิดาอย่างเต็มเปี่ยมตามที่แสดงพระปฐมบรมราชโองการ และทรงฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีของพระราชบิดาเป็นเครื่องยืนยันความตั้งมั่นนี้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ที่มา : FB : Piyanuch Sakuntanark