เจ๊าะแจ๊ะ

ทรงพระเจริญ!!! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระราชทานเงิน 100 ล้านบาท สมทบทุนให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช พร้อมเอ่ยขอบคุณที่ช่วยดูแล "ในหลวงรัชกาลที่ 9"

13 ส.ค. 2560, 11:54 น.

Line

20170813115402.jpeg

   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 100 ล้านบาท ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ความว่า “…ช่วยโครงการศิริราชที่ดำเนินการอยู่ หวังว่าจะช่วยได้บ้าง และขอขอบคุณที่ดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ที่มา : ข่าวสด